تبلیغات
شیمی وانیار - معرف های شیمیایی 1

معرف تالنز:Tollens Reagent) )
از این معرف برای شناسایی آلدهید ها استفاده میشود. البته این معرف به آسیلوئینها- دی فنیل آمینها-آلفا نفتول و برخی فنلها نیز جواب مثبت میدهد.چون این معرف اگر خیلی بماند احتمال انفجار دارد بنابراین همیشه باید به مقدار مورد نیاز تهیه شود و اگر اضافی آمد دور ریخته شود.
برای تهیه این معرف در یك لوله آزمایش 2 میلی لیتر از محلول نیترات نقره 5% بریزید.سپس 1 قطره از محلول 10% سود به آن بیفزایید.به این لوله قطره قطره آمونیاك 2% اضافه كنید تا اكسید نقره را حل كند و وقتی اكسید نقره حل شد دیگر آمونیاك اضافه نكنید.

معرف آمونیوم هگزانیتراتو سریم(IV ):
از این معرف برای شناسایی عامل OH الكلی استفاده میشود.برای تهیه این معرف ابتدا 13 میلی لیتر اسید نیتریك غلیظ را به 400 میلی لیتر آب مقطر اضافه كرده و مقدار 6/109 گرم آمونیوم هگزانیتراتو سریم را بدان اضافه كنید و تكان دهید تا حل شود.سپس حجم محلول را با آب مقطر به 500 میلی لیتر برسانید. این معرف تا یك ماه قابل استفاده است.

معرف لوكاس:Lucas Reagent) )
همانطور كه میدانید از این معرف برای شناسایی نوع الكلها استفاده میشود و در واقع الكلهای نوع سوم سریعا با این معرف واكنش میدهند ولی الكلهای نوع دوم واكنشی كند داشته و الكلهای نوع اول واكنشی ندارند.برای تهیه این معرف 136 گرم كلرید روی بدون آب را در 105 گرم اسید كلریدریك غلیظ همراه با سرد كردن حل كنید.


معرف تست یدوفرم:
از این معرف برای شناسایی متیل كتونها استفاده میشود.البته اتانل و متیل كاربینولها هم با این معرف واكنش میدهند. برای تهیه این معرف 200 گرم یدید پتاسیم و 100 گرم ید به 800 میلی لیتر آب مقطر اضافه كنید و هم بزنید تا كاملا حل شود.

معرف آب برم:
از این معرف برای تشخیص وجود فنل استفاده میشود. برای تهیه آن 15 گرم پتاسیم بروماید را در 100 میلی لیتر اضافه كنید و سپس 10 گرم برم به آن بیفزایید.طبقه بندی: شیمی عمومی،

تاریخ : پنجشنبه 30 مرداد 1393 | 03:18 ق.ظ | نویسنده : آوا کیا | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.